De slimme omringdijk

Hoe kan bedrijventerrein als Hoorn80 in 2050 volledig draaien op groene energie en kunnen we deze kans inzetten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren? Samen met Marc Nolden, Tim van Beukering en Valerie Koppelle heeft Adriaan Jurriëns (Adriaan Jurriëns architecten / Verenigde Architecten) in opdracht van BE+, BNA Onderzoek, Provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn gewerkt aan een onderzoek voor energetische én kwalitatieve vernieuwing van bedrijventerreinen – met Hoorn80 als casus.

Een bijzonder project […] waarin de geschiedenis van het West-Friese landschap een sleutelrol speelt bij de verduurzaming

Het is een bijzonder project geworden waarin de geschiedenis van het West-Friese landschap een sleutelrol speelt bij de verduurzaming en verbetering van een bedrijventerrein uit de jaren ’60.

Slimme Omringdijk

Op zoek naar een realistisch antwoord schaalden we op en zagen we in de West-Friese Omringdijk de sleutel, een eeuwenoud dijklichaam, dat langs vele dorpen en steden voert én langs bedrijventerreinen en energiebronnen zoals windparken, warmtebronnen en kassen. Door op en rond de 126 km lange dijk een infrabundel van kabels en (warmte en koude) leidingen aan te leggen ontstaat een uitwisselingscircuit – een smart grid – dat vraag en aanbod van energie bij elkaar brengt en de pieken en dalen van duurzame opwekking opvangt. Bedrijventerreinen en dorpen kunnen stapsgewijs aanhaken als afnemer èn leverancier van energie.

Op Hoorn80 stellen we de bouw van een geothermiecentrale voor; een grote aanwinst voor het energienetwerk én voor het terrein: Henoorn80 krijgt er een multifunctioneel gebouw en een broodnodige parkruimte dat ook nog eens goed van pas komt bij het bufferen van regenwater en zorgt voor lokale verkoeling.

Op zoek naar een realistisch antwoord schaalden we op en zagen we in de West-Friese Omringdijk de sleutel, een eeuwenoud dijklichaam, dat langs vele dorpen en steden voert én langs bedrijventerreinen en energiebronnen zoals windparken, warmtebronnen en kassen. Door op en rond de 126 km lange dijk een infrabundel van kabels en (warmte en koude) leidingen aan te leggen ontstaat een uitwisselingscircuit – een smart grid – dat vraag en aanbod van energie bij elkaar brengt en de pieken en dalen van duurzame opwekking opvangt. Bedrijventerreinen en dorpen kunnen stapsgewijs aanhaken als afnemer èn leverancier van energie.

Op Hoorn80 stellen we de bouw van een geothermiecentrale voor; een grote aanwinst voor het energienetwerk én voor het terrein: Henoorn80 krijgt er een multifunctioneel gebouw en een broodnodige parkruimte dat ook nog eens goed van pas komt bij het bufferen van regenwater en zorgt voor lokale verkoeling.

Samengevat

Project
Hoorn80
Programma
Onderzoek verduurzaming (verouderde) bedrijventerreinen met Hoorn80 als onderzoekscasus
Omvang
70 hectare (projectgebied)
Opdrachtgever
BE positief, BNA, gemeente Hoorn
Partners
Marc Nolden (Free Landschap), Tim van Beukering, Valerie Kopelle
Periode
2019
Status
afgerond (onderzoekspublicatie)

Meer weten over dit project of hoe we u verder kunnen helpen?

U kunt daarvoor contact opnemen via de contactgegevens of het contactformulier.

recente projecten